Advertenties

Heilige vormen van de gulden snede

De gulden snede is een universeel symbool voor perfectie en schoonheid. Wanneer het in een van zijn vormen in een heilig kunstwerk verschijnt, wordt ons een duidelijke uitnodiging gegeven tot een hogere harmonie. Wanneer we voor zo’n heilig werk staan voelen we een mysterieuze en nabije aanwezigheid. Velen worden erdoor veranderd, hoewel ze niet zeker weten op wat voor manier. Velen worden er door aangetrokken, maar weten niet precies waarom. Dit zijn de specifieke intenties van diegenen die zulke kunstwerken maken. Symbolen, geluiden en patronen die diep in de menselijke psyche geworteld zitten worden geactiveerd en diegenen die hun lading voelen worden, in kleine mate, getransformeerd.

Er komt geen magie of giswerk te pas aan heilige kunst. Het is heet resultaat van diep begrip en strenge discipline. Heilige kunstwerken, architectuur, muziek en gedichten behoren tot de hoogste prestaties van het menselijk bewustzijn. Ze zijn ontworpen met het specifieke doel de oplettendheid van diegenen die hun waardering laten blijken en verhogen. Ze raken de subtiele centra van het lichaam en openen het hart voor iets ‘buitenaards’. Ze gebruiken iets ontastbaars, dat schoonheid wordt genoemd, om een moment van verwondering te creëren.

De gulden snede is een uiting van onze relatie tot het geheel.

Uit alle dingen komt 1 ding voort, en uit ding komen alle dingen voort. (Heraclitus)

Bron: De geheime code.

wanneer is geometrie heilig

In een aantal boeken en op het internet heb ik een aantal verklaringen gelezen waar heilig voor staat.

  • In het boek: Geheime Geometrie van Stephin Skinner staat: ‘Geometrie werd gezien als nuttig voor de plaatsing en architectuur van gebouwen. wanner deze gebouwen de goden gunstig stemden, werden ze ‘heilig verklaard. Een tempel kan bijvoorbeeld geheiligd zijn als deze is gebouwd volgens bepaalde heilige verhoudingen en in een bepaalde richting ligt’.
  • Op http://www.crystalhealingart.nl/heilige-geometrie.html staat ‘Het woord heilig in heilig geometrie heeft niets met religie te maken, maar slaat op een heel-wording, heling dus.’
  • en op http://purpledolphin.nl/heilige-geometrie.html staat: ‘Een symbool behoort tot de heilige geometrie als het met behulp van een passer en eventueel een geodriehoek kan worden gemaakt. ‘

Mijn gevoel zegt me dat hier iets niet klopt. Immers in de wiskunde of juist in de wiskunde en dus ook in de geometrie is een kubus een kubus en geen rechthoek of driehoek. Vraag blijft voor mij dus nog op dit moment: wanneer wordt geometrie verheven tot heilig.

Geometrie en heilig?

Als ik aan een van mijn leerlingen vraag wat geometrie is dan mag ik blij zijn dat de leerling antwoord: ‘oh dat is iets met sinus en cosinus’. Vraag ik wat meetkunde is dan weten diegenen die boven de 40 is dat nog van hun middelbare school.

Geometrie is meetkunde. Geometrie komt uit het grieks en betekent: ‘het meten van de aarde’.

De meetkunde is een van de oudste wetenschappen. Aanvankelijk begonnen als een geheel van praktische kennis over lengtes,  oppervlakten en volumes. In de 3e eeuw voor  Chr. werd de meetkunde door Euclides van Alexandrie van een axiomatish fundamant voorzien.

De meetkunde is ontstaan als een praktische wetenschap, die zich bezig hield met  landmeten, afmetingen van voorwerpen, oppervlakte en volume

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Meetkunde

Maar ja wanneer is geometrie nou heilig.

In het boek: “De Geheime Geometrie’ van ‘Stephen Skinner’, schrijft hij: ‘Zoals getallen heilig waren voor de pythagoreers, zo was de geometrie heilig voor de oude Grieken, omdat ze de meest concrete en ook meest abstracte vorm van redeneren  was.

Maar of dit nou het antwoord is.

Mensen worden wel eens heilig verklaard en dat is aan regeltjes verbonden. Misschien is dat ook wel met de heilige geometrie.

Wiskunde als redding van het individu en de mensheid

Het is logisch dat als je ergens mee bezig bent dat je van alles tegenkomt.

Het volgende onderdeel van het artikel: “Van Trilling tot Harmonie” Deel 3 las ik in Frontier:

‘Er is geen enkel ander onderwerp dat zo veel verwondering kan oproepen als wiskunde, echter wordt het conventioneel gezien als een droge, saaie abstractie zonder ook maar enige relevantie met ons dagelijks leven. Het lijkt er bijna op dat wiskunde het slachtoffer is geworden van een lopend complot.  Net als altijd zijn de gebruikelijke “verdachten”- de kerk en de elite – degenen die er op toezien dat de massa niet wiskundig onderlegd is. Een volk dat wiskundig onderlegd is, oftewel een “logos” mensheid, zal nooit bijgelovig, onwetend, angstig, onderdanig zijn of afhankelijk zijn van “het geloof”. De religieuze en financiële elite zouden niet langer in staat zijn om het volk te intimideren, manipuleren en controleren.
Een wiskundig onderlegde mensheid is een vrije mensheid die straalt van zelfvertrouwen, optimistisch is en in harmonie met de Kosmos. Het is dan een rationele mensheid, in staat om rationeel problemen op te lossen en een betere wereld te creëren… om hemel op aarde te manifesteren. Mathematica is ons primaire gereedschap dat we nodig hebben om God te worden.
De eerste praktische wiskundigen in de mensheid waren de astronomen, ze waren in staat om de sterren te lezen en zonsverduisteringen te voorspellen, als of ze goden waren.
Wiskunde is ons ultieme gereedschap om de toekomst te “lezen”, wiskunde is de heilige graal van de mensheid.”